Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 4

Kursen fokuserar på språkets lexikala nivå och olika verktyg för praktiskt språkarbete och vetenskaplighet. De språkvetenskapliga kunskaperna fördjupas med ämnena semantik och terminologi.

Vidare introduceras översättning och språkteknologiska verktyg. Kursen avslutas med delkursen Språkkonsultarbete i praktiken IV, där de teoretiska kunskaperna prövas i realiteten i form av ett översättningsprojekt eller terminologiprojekt.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet