Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 4

Kursen fokuserar på språkets lexikala nivå och olika verktyg för praktiskt språkarbete och vetenskaplighet. De språkvetenskapliga kunskaperna fördjupas med ämnena semantik och terminologi.

Vidare introduceras översättning och språkteknologiska verktyg. Kursen avslutas med delkursen Språkkonsultarbete i praktiken IV, där de teoretiska kunskaperna prövas i realiteten i form av ett översättningsprojekt eller terminologiprojekt.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Vetenskapliga verktyg, 3 hp
  2. Semantik, 6 hp
  3. Terminologi 4, hp
  4. Översättning, 6 hp
  5. Språkteknologiska verktyg, 5 hp
  6. Språkkonsultarbete i praktiken IV, 6 hp

  Se kursplanen för detaljer.

   

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • I delkurs 5 ingår laborationer och i delkurs 6 ingår obligatorisk praktik.
  • Närvaron är obligatorisk vid redovisningsseminarier i delkurs 1, 4 och 6.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk