Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 4

Kursen fokuserar på språkets lexikala nivå och olika verktyg för praktiskt språkarbete och vetenskaplighet. De språkvetenskapliga kunskaperna fördjupas med ämnena semantik och terminologi.

Vidare introduceras översättning och språkteknologiska verktyg. Kursen avslutas med delkursen Språkkonsultarbete i praktiken IV, där de teoretiska kunskaperna prövas i realiteten i form av ett översättningsprojekt eller terminologiprojekt.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Språkvård, 7,5 hp
  2. Översättning och översättningsverktyg, 7,5 hp
  3. Språkkonsultarbete i praktiken, 15 hp

  Se kursplanen för detaljer.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier

  Observera att betygskriterier kan ändras fram till kursstart. 

  Betygskriterier NS4002, gäller från VT23 (120 Kb)

  Examinator

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk