Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kurs 4

 • 30 hp

Kursen har fokus på kommunikation i det moderna medielandskapet. Utifrån grundläggande medievetenskap samt fördjupade kunskaper i flerspråkighet, kriskommunikation och kommunikationsplanering förbereds du för praktiska kommunikationsuppgifter inför praktiktermin och framtida yrkesroll.

Kursen ges termin 4 på Kommunikatörsprogrammet, HKOPK (VT21, VT22, VT24).

Kommunikatörsprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Medielandskapet 7,5 hp

  Delkursen behandlar såväl traditionella medier som sociala mediers framväxt och funktioner främst i det svenska medielandskapet. I delkursen diskuteras också medierätt, mediekritik, medieanalys och mediepåverkan både ur ett individuellt, organisatoriskt och samhälleligt perspektiv.

  Delkurs 2: Kriskommunikation 7,5 hp

  Utifrån ett samhällsperspektiv och med utgångspunkt i modeller för kommunikativa strategier behandlar denna delkurs teorier och praktiska verktyg, som används för att förstå och hantera såväl samhällskriser som organisatoriska kriser. Retorisk analys, sociosemiotisk språkanalys, med särskilt fokus på legitimeringsanalys, utgör utgångspunkter för analyser av fallstudier, vilka ger kunskaper och förståelse för grundläggande kriskommunikationsarbete.

  Delkurs 3: Flerspråkighet, 7,5 hp

  Kursen ger fördjupad kunskap om Sverige som flerspråkigt samhälle med fokus på kommunikation i arbetslivet ur ett flerspråkighetsperspektiv. I kursen behandlas sociolingvistisk forskning kring flerspråkiga arbetsplatser och begrepp och metoder för att studera flerspråkig kommunikation diskuteras. Kursen berör även översättning och tolkning i arbetslivssammanhang.

  Delkurs 4: Kommunikationsplanering 7,5 hp

  Kursen behandlar kommunikationsplanering i teori och praktik. Planeringens funktion och metod för olika typer av organisationer och arbetsplatser analyseras och diskutera. Kursen ger även färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser utifrån organisatoriska mål.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen ialla delkurser.
  • I kursen ingår obligatoriska uppgifter.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 4) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk