Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 5

Kursens övergripande tema är hur människor kommunicerar på olika språk, med olika medel och i olika miljöer, med fokus på arbetsplatser. Kursen innehåller dels en fördjupning i organisationers kommunikation, dels kunskaper i flerspråkighet och språkpsykologi.

Dessutom utför du, i samverkan med en specifikorganisation, en vetenskaplig undersökning av arbetslivskommunikation.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Organisationers kommunikation II, 8 hp

  Delkursen fördjupar kunskaperna om arbetslivskommunikation och metoder att undersöka kommunikativa praktiker. Fokus ligger på förändringsarbete och lärande i organisationer. Du genomför en vetenskaplig undersökning i din fadderorganisation.

  Delkurs 2: Språkpsykologi, 8 hp

  Delkursen ger en introduktion till språkpsykologiska metoder och begrepp och behandlar människans grundläggande språkliga processer (tala, lyssna, skriva, läsa och minnas). Hur gör vi när vi tolkar andras yttranden och när vi planerar och genomför våra egna? Hur går det till när vi läser och när vi skriver? Inom delkursen behandlas också hur individen tillägnar sig de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning för dessa processer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt forskning om begriplighet och läsbarhet.

  Delkurs 3: Flerspråkighet, 8 hp

  Med utgångspunkt i teoretiska och samhälleliga perspektiv på flerspråkighet behandlas utveckling och lärande av andraspråk samt sociolingvistisk och sociokulturell forskning kring flerspråkiga arbetsplatser. Även redskap för analys och bedömning av flerspråkig kommunikation i olika sociala kontexter tas upp.

  Delkurs 4: Språkkonsultarbete i praktiken V, 6 hp

  Denna praktiska delkurs ägnar du åt att tillsammans med en organisation planera en undersökning om kommunikation samt att återkoppla resultatet till organisationen. Dessutom reflekterar du över språkkonsulters roll inom arbetslivskommunikation.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Närvaro på undervisningen är obligatorisk endastvid redovisning av uppgifter i delkurs 2 och 4.

  Kurskrav:

  • I delkurs 1 ingår en obligatorisk oppositionsuppgift.
  • I delkurs 2 ingår en obligatorisk undersökning som genomförs individuellt eller i grupp och redovisas skriftligt och muntligt.
  • Delkurs 4 inbegriper obligatorisk praktik.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk