Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv

 • 7,5 hp

Kursen tar upp forskning om och synen på bedömning av språkförmåga i ett andraspråksperspektiv från olika teoretiska utgångspunkter. Provkonstruktion och bedömning sätts in i ett såväl pedagogiskt som sociopolitiskt sammanhang, både nationellt och internationellt.

Kursen syftar vidare till att ge teoretiska och metodiska redskap för att kritiskt använda och granska prov och bedömningsformer, varvid t.ex. konstruktdefinition, analys och validering diskuteras. Kursen är användbar för alla som arbetar med språkfärdighetsbedömning.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges på distans med tre obligatoriska träffar. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.

  Examination

  Examination består av en skriftlig hemtentamen och en muntlig tentamen. Hemtentamen som inte lämnas in i tid bedöms ej.

  Betygskriterier NS7028 (48 Kb)

  Examinator

  VT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i maj) (150 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema NS7028 Vt-20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Britt Arvidsson

  britt.arvidsson@su.se

  Fler kontaktuppgifter »