Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Interkulturell pragmatik

Kursen är användbar för den som i sin yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk, inom skola och utbildning samt inom andra organisationer. I kursen presenterar vi såväl internationell som svensk forskning om interkulturell och tvärkulturell kommunikation med tonvikt på pragmatiska aspekter i inlärarspråk och andraspråksanvändning i Sverige.

Kursen ger redskap att genomföra analyser av pragmatiska mönster och samtalsstrategier vid möten över språk- och kulturgränser i både institutionella verksamheter och vardagliga sammanhang. Fokus ligger på talad kommunikation där såväl verbala som icke-verbala strategier i interaktionen uppmärksammas.

I kursen jämför vi teoretiska och metodiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar interkulturell kommunikation. Kurslitteraturen uppmärksammar interkulturell och tvärkulturell pragmatik utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på makt- och dominansförhållanden i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Vissa terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska. Andra terminer kan kursen erbjudas som en kurs med egen inläsning, varvid studenten träffar examinator vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt har mejlkontakt. Senast en månad före kursstart meddelas om kursen ges med undervisning eller som egen inläsning.

  Undervisningen sker på svenska eller engelska.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig genomgång av dessa inlämningsuppgifter. Examinationen sker på svenska eller engelska efter överenskommelse.

  Betygskriterier NS7031 (48 Kb)

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-22 NS7031 halvfart dag

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)