Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del, 7,5 hp

Kursen omfattar studier av utvecklingen av urgermanska språk till väst-, nord- och östgermanska språk med speciell inriktning på teoretiska och metodiska problem. Kursen behandlar främst fonologi, morfologi och lexikon.

Du ska även få träning i att läsa och tolka kortare textprov från de olika fornspråken, och kursen innehåller därför även en presentation av olika hjälpmedel (ordböcker och grammatikor m.m.).

Kursupplägg

Undervisning

Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ettigångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

Andra terminer erbjudskursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

Hösten 2019 och våren 2020 ger vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren.

Examination

Se kursplanen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen