Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Germansk jämförande språkhistoria 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dig inom något område inom äldre germansk språkhistoria genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Tänkbara fördjupningsinriktningar är exempelvis enskilda germanska fornspråk, en viss språkförändring eller ett visst grammatiskt fenomen i olika germanska språk.

Fördjupningsuppgiften kan bestå av till exempel en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.