Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Handskriftsforskning 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen introducerar forskning och centrala teorier om medeltida handskrifter, särskilt den forskningsinriktning som ofta benämns nyfilologi, samt teoribildning inom modernt inriktad textforskning som anknyter till detta, bl.a. nyretorisk genreteori.

Därtill innehåller kursen en översiktlig presentation av det nordiska handskriftsmaterialet, handskriftssamlingar och fragmentsamlingar.