Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Handskriftsforskning 1 - allmän del

Kursen introducerar forskning och centrala teorier om medeltida handskrifter, särskilt den forskningsinriktning som ofta benämns nyfilologi, samt teoribildning inom modernt inriktad textforskning som anknyter till detta, bl.a. nyretorisk genreteori.

Därtill innehåller kursen en översiktlig presentation av det nordiska handskriftsmaterialet, handskriftssamlingar och fragmentsamlingar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

  Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

  • Hösten 2019 ger vi kursen med undervisning.
  • Våren 2020 ger vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren, se Kontakt nedan.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du eventuellt få viss handledning av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk