Handskriftsforskning 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar forskning och centrala teorier om medeltida handskrifter, särskilt den forskningsinriktning som ofta benämns nyfilologi, samt teoribildning inom modernt inriktad textforskning som anknyter till detta, bl.a. nyretorisk genreteori. Därtill innehåller kursen en översiktlig presentation av det nordiska handskriftsmaterialet, handskriftssamlingar och fragmentsamlingar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen