Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterär stilistik 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen behandlar litterär stilistik samt dess förhållande till annan textforskning. Inom kursen ligger fokus främst på skönlitteratur, men gränser och överlappningar till andra genrer diskuteras också.

Fenomen på olika språkliga nivåer tas upp: fonetisk nivå (t.ex. rytm, tempo), lexikal nivå (t.ex. ordklass, värdering, precision), syntax (t.ex. grafiska och syntaktiska meningar, ordföljd), och textnivå (t.ex. disposition, textbindning).

Perspektiv, röst och metaforik, vilka kan manifesteras på flera nivåer, behandlas också. Till viss del diskuteras översättningsfrågor som har med stil att göra. Kursen är användbar för alla som kommer att hantera litterära texter, exempelvis i redaktionellt förlagsarbete eller i arbete med kritik (recensioner) av litteratur.

Våren 2020 ger vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.

Hösten 2020 ger vi kursen med undervisning.