Litterär stilistik 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

På kursen behandlar vi litterär stilistik samt dess förhållande till annan textforskning. Inom kursen ligger fokus främst på skönlitteratur, men gränser och överlappningar till andra genrer diskuteras också. Vi tar upp fenomen på olika språkliga nivåer: fonetisk nivå (t.ex. rytm, tempo), lexikal nivå (t.ex. ordklass, värdering, precision), syntax (t.ex. grafiska och syntaktiska meningar, ordföljd), och textnivå (t.ex. disposition, textbindning). Perspektiv, röst och metaforik, vilka kan manifesteras på flera nivåer, behandlas också. Till viss del diskuterar vi översättningsfrågor som har med stil att göra. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen