Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtalsanalys 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen innehåller en översikt över de teoretiska grundvalarna för samtalsanalysen samt de metodiska verktyg som används inom forskningsfältet. Kursen tar också upp empiriska undersökningar från senare år, framför allt i Sverige. I kursen ingår också viss övning i praktisk inspelning, transkription och analys.

Vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.