Samtalsanalys 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller en översikt över de teoretiska grundvalarna för samtalsanalysen samt de metodiska verktyg som används inom forskningsfältet. Kursen tar också upp empiriska undersökningar från senare år, framför allt i Sverige. I kursen ingår också viss övning i praktisk inspelning, transkription och analys. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen