Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtalsanalys 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom samtalsanalysen genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Möjliga områden för fördjupning är till exempel social identitet och identitetskonstruktion; kontextbegreppet; turorganisation; asymmetrisk kommunikation; samtalsstrategier och samtalsstil.

Ytterligare en möjlighet tillfördjupning är att utgå från en social kategori som till exempel kön, etnicitet eller ålder och studera hur sådana kategorier behandlas i samtalsanalytiska arbeten.

Fördjupningsuppgiften kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.