Fonologi 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen har två inriktningar, en teoretisk och en empirisk mot nordiska språk. Dels ger kursen en teoretisk skolning i modern allmän fonologisk teori. Hit hör både orientering om frågeställningar (kategorier, autosegmentell och metrisk representation, optimalitetsteori) genom läsning och träning i fonologisk problemlösning genom övningar. Dels tar kursen upp viktigare fonologiska frågeställningar i ett nordiskt perspektiv, vilket leder till ett visst fokus på prosodiska förhållanden som kvantitetssystemet, betoning, tonaccenter och intonation, men också retroflektering och tonassimilation. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen