Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fonologi 1 - allmän del

Kursen har två inriktningar, en teoretisk och en empirisk mot nordiska språk. Dels ger kursen en teoretisk skolning i modern allmän fonologisk teori, dels tar kursen upp viktigare fonologiska frågeställningar i ett nordiskt perspektiv.

Till modern allmän fonologisk teori hör både orientering om frågeställningar (kategorier, autosegmentell och metrisk representation, optimalitetsteori) genom läsning och träning i fonologisk problemlösning genom övningar.

Viktigare fonologiska frågeställningar i ett nordiskt perspektiv leder till ett visst fokus på prosodiska förhållanden som kvantitetssystemet, betoning, tonaccenter och intonation, men också retroflektering och tonassimilation.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning då du kan få viss handledning av examinatorn. Det innebär att du kan träffa examinatorn vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

  Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk