Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fonologi 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom fonologin genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Den kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning. Viktigt är att undersökningen innehåller en tydlig fonologisk komponent.