Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fonologi 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom fonologin genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Den kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning. Viktigt är att undersökningen innehåller en tydlig fonologisk komponent.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Se även kursplanen.

  Anmäl dig direkt till studievägledaren, se Kontakt nedan.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (481 Kb)

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk