Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Morfologi 1 - allmän del

Kursen ger en orientering i aktuella frågeställningar inom morfologisk teori, såsom representation, betydelse och produktivitet.

Ämnesområden som särskilt tas upp är morfologisk klassificering (i böjningsparadigm), genus och ordbildning (konkatenativ och prosodisk).

 • Kursupplägg

  Information kommer.

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning då du kan få viss handledning av examinatorn. Det innebär att du kan träffa examinatorn vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

  Andra terminer erbjudskursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  Examinatorer HT

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk