Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Morfologi 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område av morfologin genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Den kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en mindre empirisk undersökning. Viktigt är att en undersökning innehåller en tydlig morfologiskt orienterad frågeställning.