Semantik 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar några centrala semantiska fenomen och ger insikter i hur dessa hanteras utifrån olika språkvetenskapliga angreppssätt. Tyngdpunkten ligger på lexikal semantik. Den tar upp bl.a. olika aspekter på betydelsevariation, flertydighet, konventionalisering/lexikalisering, kontext samt lexikala relationer. Kursen är användbar för alla som behöver reflektera över språkets betydelseskapande funktioner, inte minst för dig som i din profession ofta har anledning att överväga den betydelsemässiga effekten av dina uttrycksval. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen