Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Semantik 1 - allmän del

Kursen behandlar några centrala semantiska fenomen och ger insikter i hur dessa hanteras utifrån olika språkvetenskapliga angreppssätt. Tyngdpunkten ligger på lexikal semantik. Den tar upp bl.a. olika aspekter på betydelsevariation, flertydighet, konventionalisering/lexikalisering, kontext samt lexikala relationer.

Kursen är användbar för alla som behöver reflektera över språkets betydelseskapande funktioner, inte minst för dig som i din profession ofta har anledning att överväga den betydelsemässiga effekten av dina uttrycksval.