Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Semantik 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen behandlar några centrala semantiska fenomen och ger insikter i hur dessa hanteras utifrån olika språkvetenskapliga angreppssätt. Tyngdpunkten ligger på lexikal semantik. Den tar upp bl.a. olika aspekter på betydelsevariation, flertydighet, konventionalisering/lexikalisering, kontext samt lexikala relationer.

Kursen är användbar för alla som behöver reflektera över språkets betydelseskapande funktioner, inte minst för dig som i din profession ofta har anledning att överväga den betydelsemässiga effekten av dina uttrycksval.

Vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.