Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Semantik 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område inom semantiken genom att utföra en fördjupningsuppgift.

Den kan behandla teman från den allmänna kursen som betydelsevariation, flertydlighet, lexikalisering och kontext eller närliggande mer specifika teman som prototyper, metaforer, metonymer, meningspotentialer och värdering.

Den kan bestå av exempelvis en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en liten empirisk undersökning.

Kursen är användbar för alla som behöver reflektera över språkets betydelseskapande funktioner, inte minst för dig som i din profession ofta har anledning att överväga den betydelsemässiga effekten av dina uttrycksval.