Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivforskning 1 - allmän del

Kursen innehåller en översikt över skrivforskning och olika skrivteorier ur såväl ett första- som andraspråksperspektiv. Tonvikten ligger på socialt inriktad skrivforskning, vilket innebär att skrivande ses som förknippat med kunskapsutveckling, identitet och grupptillhörighet, men även psykolingvistisk forskning behandlas.

.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning då du kan få viss handledning av examinatorn. Det innebär att du kan träffa examinatorn vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

  Andra terminer erbjudskursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk