Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skrivforskning 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen innehåller en översikt över skrivforskning och olika skrivteorier ur såväl ett första- som andraspråksperspektiv. Tonvikten ligger på socialt inriktad skrivforskning, vilket innebär att skrivande ses som förknippat med kunskapsutveckling, identitet och grupptillhörighet, men även psykolingvistisk forskning behandlas.

Vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.