Skrivforskning 1 - allmän del, 7,5 hp

Kursen innehåller en översikt över skrivforskning och olika skrivteorier ur såväl ett första- som andraspråksperspektiv. Tonvikten ligger på socialt inriktad skrivforskning, vilket innebär att skrivande ses som förknippat med kunskapsutveckling, identitet och grupptillhörighet, men även psykolingvistisk forskning behandlas.

Kursen är inställd hösten 2019.

Kursupplägg

Undervisning

Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

Andra terminer erbjudskursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

Hösten 2019 ger vi kursen med undervisning. INSTÄLLD.

Våren 2020 ger vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.

Examination

Se kursplanen.

Kurslitteratur

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen