Skrivforskning 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen innehåller en översikt över skrivforskning och olika skrivteorier ur såväl ett första- som andraspråksperspektiv. Tonvikten ligger på socialt inriktad skrivforskning, vilket innebär att skrivande ses som förknippat med kunskapsutveckling, identitet och grupptillhörighet, men även psykolingvistisk forskning behandlas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen