Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociolingvistik 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen omfattar forskning om samspelet mellan språk, individ och samhälle såväl diakront som synkront, dvs. hur språk används i olika tider, rum, domäner och situationer. Kursen syftar till att ge en översikt av de teoretiska och metodiska utgångspunkterna inom sociolingvistiken och att jämföra de olika huvudfårorna inom ämnet.

Vidare presenteras några svenska empiriska undersökningar från senare år.

Vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.