Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkförändring 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen tar upp forskning om hur och varför språk förändras, framför allt på strukturell nivå. Perspektivet är delvis vetenskapshistoriskt, men huvudsakligen utgår kursen från de formella och funktionella teoribildningar som dominerar forskningen i dag.

Vad förändras och varför? Vilken roll spelar interna och externa faktorer? Fallstudier från huvudsakligen nordisk språkhistoria behandlas, liksom principiella metodfrågor om möjligheterna att via bevarade texter studera äldre språkskeden.

Våren 2020: Vi ger kursen med undervisning.

Hösten 2020: Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.