Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkförändring 1 - allmän del

Kursen tar upp forskning om hur och varför språk förändras, framför allt på strukturell nivå. Perspektivet är delvis vetenskapshistoriskt, men huvudsakligen utgår kursen från de formella och funktionella teoribildningar som dominerar forskningen i dag.

Vad förändras och varför? Vilken roll spelar interna och externa faktorer? Fallstudier från huvudsakligen nordisk språkhistoria behandlas, liksom principiella metodfrågor om möjligheterna att via bevarade texter studera äldre språkskeden.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning då du kan få viss handledning av examinatorn. Det innebär att du kan träffa examinatorn vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

  Andra terminer erbjudskursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk