Språkförändring 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp forskning om hur och varför språk förändras, framför allt på strukturell nivå. Perspektivet är delvis vetenskapshistoriskt, men huvudsakligen utgår kursen från de formella och funktionella teoribildningar som dominerar forskningen i dag. Vad förändras och varför? Vilken roll spelar interna och externa faktorer? Fallstudier från huvudsakligen nordisk språkhistoria behandlas, liksom principiella metodfrågor om möjligheterna att via bevarade texter studera äldre språkskeden. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen