Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Syntax 1 - allmän del

  • 7,5 hp

Kursen ger översikter till några aktuella syntaktiska teorier, inklusive jämförelser dem emellan. Analyser och fallstudier ingår, dels som exempel på olika teoriers tillämpning, dels som fördjupning av kunskaperna om de nordiska språkens syntax.

Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn.