Syntax 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger översikter till några aktuella syntaktiska teorier, inklusive jämförelser dem emellan. Analyser och fallstudier ingår, dels som exempel på olika teoriers tillämpning, dels som fördjupning av kunskaperna om de nordiska språkens syntax. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen