Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Syntax 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dina kunskaper inom något område av syntaxen genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Den kan röra till exempel ordföljd, formord, platshållartvång; den kan innehålla jämförelser mellan de skandinaviska språken, den kan röra talspråk eller skriftspråk.

Fördjupningsuppgiften kan exempelvis bestå av en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av ett par verk eller en liten empirisk undersökning.