Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Textanalys 1 - allmän del

Kursen ger en översikt över såväl svensk och nordisk som internationell textforskning. Tyngdpunkten ligger på socialt och multimodalt orienterade studier men även textlingvistiska och texttypologiska undersökningar tas upp. Centrala teman i kursen är olika perspektiv på textbegreppet, genrer och andra textslag samt relationen mellan text och kontext.

Kursen ger kunskaper som är av stort värde för dig som vill arbeta direkt med texter och kommunikation i samhället på olika sätt, exempelvis som skribent, redaktör, språk- och textvårdare eller utbildare – men också för dig som har texter som arbetsmaterial, exempelvis är historiker eller samhällsvetare.