Textanalys 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över såväl svensk och nordisk som internationell textforskning. Tyngdpunkten ligger på socialt och multimodalt orienterade studier men även textlingvistiska och texttypologiska undersökningar tas upp. Centrala teman i kursen är olika perspektiv på textbegreppet, genrer och andra textslag samt relationen mellan text och kontext.

Kursen ger kunskaper som är av stort värde för dig som vill arbeta direkt med texter och kommunikation i samhället på olika sätt, exempelvis som skribent, redaktör, språk- och textvårdare eller utbildare – men också för dig som har texter som arbetsmaterial, exempelvis är historiker eller samhällsvetare.

Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen