Namnforskning 1 - allmän del, 7,5 hp

Namn (personnamn, ortnamn och andra namn) utgör enligt somliga grammatikor en egen ordklass med särskilda egenskaper och funktioner (kognitiv, emotiv, ideologisk m.fl.). Framför allt används namn för att peka ut unika referenter i världen, till exempel geografiska lokaliteter eller enskilda individer.

På denna kurs introduceras forskningen om framför allt ortnamn och personnamn utifrån olika teoretiska synsätt.

Exempel på forskningsinriktningar som tas upp är till exempel personnamn och identitet, diskursanalys i namnvårds- och namnplaneringsarbete, ortnamn och personnamn i språkkontakt samt språkhistoriskt inriktad ortnamnsforskning där namnetymologi, det vill säga analys av namns betydelse, spelar en central roll.

Kursen aktualiserar både modernt och historiskt inriktad namnforskning, och det fästs en särskild vikt vid det nordiska materialet.

Kursupplägg

Undervisning

Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinator vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt.

Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

Hösten 2019 och våren 2020 ger vi inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du få viss handledning av examinatorn. Anmäl dig direkt till studievägledaren, se Kontakt nedan.

Examination

Se kursplanen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen