Namnforskning 1 - allmän del, 7,5 hp

Om kursen

Namn (personnamn, ortnamn och andra namn) utgör enligt somliga grammatikor en egen ordklass med särskilda egenskaper och funktioner (kognitiv, emotiv, ideologisk m.fl.). Framför allt används namn för att peka ut unika referenter i världen, till exempel geografiska lokaliteter eller enskilda individer. På denna kurs introduceras forskningen om framför allt ortnamn och personnamn utifrån olika teoretiska synsätt. Exempel på forskningsinriktningar som tas upp är till exempel personnamn och identitet, diskursanalys i namnvårds- och namnplaneringsarbete, ortnamn och personnamn i språkkontakt samt språkhistoriskt inriktad ortnamnsforskning där namnetymologi, det vill säga analys av namns betydelse, spelar en central roll. Kursen aktualiserar både modernt och historiskt inriktad namnforskning, och det fästs en särskild vikt vid det nordiska materialet. Under höstterminen 2019 ger vi inte kursen med undervisning, men du kan läsa kursen på egen hand med igångsättning av examinatorn.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen