Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Flerspråkighet under nordisk medeltid 1 - allmän del

Kursen introducerar forskning och centrala teorier om flerspråkighet och språkkontakt under nordisk medeltid. Flera aspekter av ämnet aktualiseras, såsom olika typer av lån, strukturell och stilistisk påverkan, kodväxling och språkblandning.

Relevanta analysmetoder och kritiska resonemang om orsaker till ocheffekter av språkväxling och språkkontakt tillämpas på autentiska textexempel från två- eller flerspråkigamiljöer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer som en kurs med egen inläsning, då du kan träffa examinator vid ett igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt ha mejlkontakt. Andra terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som inte är obligatoriska.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vi ger inte kursen med undervisning, men om du vill läsa den kan du eventuellt få viss handledning av examinatorn.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk