Flerspråkighet under nordisk medeltid 1 - allmän del, 7,5 hp

Kursen introducerar forskning och centrala teorier om flerspråkighet och språkkontakt i nordisk medeltid. Flera aspekter av ämnet aktualiseras, såsom olika typer av lån, strukturell och stilistisk påverkan, kodväxling och språkblandning. Relevanta analysmetoder och kritiska resonemang om orsaker till och effekter av språkväxling och språkkontakt tillämpas på autentiska textexempel från två- eller flerspråkiga miljöer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen