Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Flerspråkighet under nordisk medeltid 2 - specialiserad del

Inom kursen ska du fördjupa dig inom det vetenskapliga arbetet med medeltida flerspråkighet genom att utföra en särskild fördjupningsuppgift.

Tänkbara fördjupningsinriktningar är exempelvis kodväxling, diglossi, lånordsforskning eller andra språkkontaktfenomen.

Fördjupningsuppgiften kan bestå avtill exempel en forskningsöversikt inom ett delområde, en kritisk jämförelse av några verk eller en mindre empirisk undersökning.