Nordiska språk med historisk inriktning - magisterkurs, 15 hp

Om utbildningen

Kursen innebär att du inom huvudinriktningen nordiska språk genomför en undersökning där du självständigt formulerar och löser ett språkvetenskapligt problem och placerar resultatet i ett forskningssammanhang. Undersökningen presenteras i en uppsats som följer normerna för vetenskaplig text. Till kursen hör också att under en termin följa det högre seminariet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen