Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk med historisk inriktning – magisterkurs

  • 15 hp

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och examensarbete inom ämnesområdet. Ämnet för examensarbetet väljer du i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och examensarbete inom ämnesområdet. Ämnet för examensarbetet väljer du i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.