Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk med historisk inriktning – magisterkurs

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och examensarbete inom ämnesområdet. Ämnet för examensarbetet väljer du i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.

Kursen är endast sökbar för dig som går Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk. 

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk.