Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk - Masterkurs

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och ett examensarbete inom ämnesområdet.

Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.