Svenska – masterkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och examensarbete inom ämnesområdet. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats. Inom kursen ska studenterna bredda och fördjupa sina kunskaper och sin förståelse av ämnet samt vidareutveckla kvalificerad färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen