Kurspaket Svenska som andraspråk II, 30 hp

Kurserna behandlar semantik, ordbildningslära och fonologi ur ett inlärarperspektiv. Vidare diskuteras funktionella och sociala perspektiv på andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser, samt olika teorier om läs- och skrivinlärning i mångkulturella kontexter. Dessutom ges en teoretisk grund för bedömning av svenska som andraspråk.

I paketet ingår följande kurser:

  • Svenskans uttal i inlärningsperspektiv, 7,5 hp (kurskod: NSS211)
  • Bedömning av språkfärdighet, 7,5 hp (kurskod: NSS204)
  • Litteracitet och lärande, 7,5 hp (kurskod: USS203)
  • Andraspråksanvändning i sociala praktiker, 7,5 hp (kurskod: NSS202)

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

Kursupplägg

Undervisning

Kurspaketet ges som fristående kurs på campus både på helfart, dag, och på halvfart, kväll, samt som distans på halvfart. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen