Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, kandidatkurs

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk med fokus på språkbruk samt grundläggande förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk startar varje hösttermin.

I paketet ingår följande kurser:

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kurspaketet ges som fristående kurs på halvfart distans. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-21 Kurspaket III inriktning språkbruk, termin 2 (kurspaketsomgången som startade Ht-20)

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »