Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, kandidatkurs, 30 hp

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk med fokus på språkbruk samt grundläggande förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt. Kurspaketet består av en obligatorisk kurs i teori och metod, 7,5 hp, en fördjupningskurs, 7,5 hp och ett självständigt arbete som omfattar 15 hp. För information om vilka kurser som är valbara vid kurstillfället hänvisas till webbplatsen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen