Masterprogram i teoretisk fysik, 120 hp

Masterprogrammet i teoretisk fysik ger en gedigen grund inom den teoretiska fysiken, med möjlighet till specialisering inom bl.a. kosmologi, strängteori, allmän relativitetsteori, den kondenserade materiens fysik och kvantinformation.

Syfte och kunskapsmål

Masterprogrammet i teoretisk fysik har två huvudsakliga mål: för det första att ge studenterna solida färdigheter i den moderna teoretiska fysikens grundläggande tekniker, i synnerhet kvantfältteori, statistisk mekanik och avancerade numeriska metoder. För det andra att ge möjlighet till specialiserade och fördjupade studier av något delområde, vilka skall kulminera i en masteravhandling om ett ämne som ligger i frontlinjen av den moderna forskningen inom teoretisk fysik.

Innehåll och omfattning

a. Kurser. Matematik, och i ökande utsträckning också numeriska simuleringar och datoralgebra, spelar en viktig roll inom den teoretiska fysiken. Masterstudenterna har goda möjligheter att komplettera sin utbildning i teoretisk fysik med avancerade kurser inom dessa områden. I tillägg erbjuds studenterna också ett antal avancerade kurser inom olika områden av fysiken för att ytterligare bredda sin utbildning. Mer detaljerad information om kurserna i programmet finns på vår hemsida: https://www.fysik.su.se/utbildning/masterprogram/teoretisk-fysik/kurser

b. Avhandling. Handledarna, och de flesta föreläsarna, på masterprogrammet är aktiva forskare som arbetar inom olika områden av modern teoretisk fysik såsom kosmologi, strängteori, allmän relativitetsteori, den kondenserade materiens fysik och kvantinformation. Under arbetet med masteravhandlingen kommer studenten att arbeta integrerat i en av forskargrupperna och på så sätt få förstahandserfarenhet av professionell teoretisk forskning.

Examen och arbetsmarknad

Även om ett av huvudmålen för masterprogrammet är att förbereda för forskarstudier (doktorandstudier) i teoretisk fysik, så öppnar programmet upp många andra karriärmöjligheter. Den träning i kritiskt tänkande och analys av nya komplexa fenomen som programmet ger, ofta med sofistikerade matematiska metoder, är mycket användbar inte endast inom andra akademiska discipliner, såsom bioinformatik och tillämpad matematik, utan också utanför den akademiska världen inom till exempel finans, försäkring och telekommunikation.

För mer information kontakta studievägledare: studievagledare@fysik.su.se.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen