Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Människokroppen, hälsa och sjukdom

  • 7,5 hp

Denna kurs ingår under termin 2 i kandidatprogrammet i nutrition och ger en grund för fortsatta studier inom nutrition. Syftet är att du ska få en översiktlig förståelse för kroppens uppbyggnad och struktur och förändringar som sker vid sjukdom. Det ges även en introduktion till folkhälsonutrition där sambanden mellan kost och våra vanliga folksjukdomar (cancer, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, diabetes, och malnutrition) diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.