Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Människokroppen, hälsa och sjukdom

Kursen behandlar anatomi, histologi och ger en introduktion till folkhälsonutrition. Anatomin är de olika delarna av rörelseapparaten, nervsystemet, cirkulation, andning, digestion, samt urin- och könsorganen. Histologi är grundläggande vävnadslära samt organhistologi. Kursen visar även på sambandet mellan kost och några av de vanliga folkhälsosjukdomarna.

Människokroppen

Exempel på vanliga folkhälsosjukdomar som berörs är cancer, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, diabetes, och malnutrition. I kursen ingår även en genomgång av patologiska förändringar vilka relateras till vanliga folkhälsosjukdomar.

Dessa ovannämnda kunskaper ger en grund för fortsatta studier inom kandidatprogrammet i nutrition, samt annan utbildning inom kost- eller hälsorelaterade områden.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i nutrition men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen består av föreläsningar, demonstrationer, gruppövningar och grupparbete.

  Undervisning

  Undervisningen kan komma att ske både på campus och digitalt.

  För godkänt slutbetyg krävs deltagande i demonstrationer, gruppövningar och grupparbeten. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Athena används som kursens läroplattform.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

  • förstå människokroppens och dess vävnaders basala uppbyggnad, struktur och funktion samt kunna relatera till förändringar som uppstår vid olika sjukdomstillstånd; och
  • kunna föreslå och diskutera förändringar på individ- och samhällsnivå som kan minska uppkomsten av vanliga folksjukdomar.

  Kursen examineras på följande vis:
  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov, skriftlig inlämningsuppgift och muntliga redovisningar. Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter med funktionsnedsättning. Kursens slutbetyg sätts enligt sjugradig målrelaterad skala (A-F). Kriterierna delas ut vid kursstart. För att få godkänt på kursen måste samtliga uppgifter uppfylla kriterierna för minst E.

  Observera att kursen inte är uppdelad i s.k. kursmoment. Detta betyder att du endast kan få dina kurspoäng registrerade i Ladok när hela kursen är avklarad.

  Examinator

  Jose Inzunza
  Tel: 08-524 801 11
  jose.inzunza@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  ANATOMI & HISTOLOGI

  Rekommenderad litteratur (ej obligatorisk):

  • Människokroppen. Fysiologi och anatomi, Haug, Eigil, Bjålie, Jan G, Sand, Olav, Sjaastad Oystein V. (2007). Stockholm: Liber AB. 400s av 544s.
  • Histology: A Text and Atlas. Michael H. Ross (Author), 2012 ISBN-10: 0781772001
  • Atlas of Anatomy av Anne M. (EDT) Gilroy , Brian R. MacPherson , Michael Schuenke, POCKET, 2016, Engelska, ISBN 9781626232525 Övriga läromedel
  • Anatomiska attrapper och modeller i Anatomi-och fysiologlabb, plan 5, Kliniskt Träningscetrum-KTC - Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

  FOLKHÄLSONUTRITION

  Relevanta dokument och artiklar laddas upp på lärandeplattformen Athena under kursens gång.

  Föreläsningshandouts till föreläsningar kommer att läggas ut på läroplattformen Athena.

 • Kursrapporter

  Kursutvärdering sker dels muntligen tillsammans med kursledare eller handledare. Samt genom webbenkät.

 • Kontakt

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se