Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsmedelskemi och livsmedelslära

Denna kurs behandlar grundläggande teori om råvarors och livsmedels sammansättning, egenskaper och bearbetning, inklusive kemiska reaktioner (näringsämnesförändringar) vid olika tillstånd såsom lagring, hantering, beredning och värmebehandling. Kursen tar även upp livsmedelskvalitet, livsmedelsanalys, livsmedelslagstiftning och bestämmelser.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Livsmedelskemi

Dessutom tar kursen upp olika livsmedelsprodukters uppbyggnad, sammansättning och användningsområden. Övningar i att söka och förmedla vetenskaplig information inom området ingår också.

Alla dessa kunskaper är användbara för t. ex. yrken inom livsmedelsindustri, livsmedelsupplysning, hälsoupplysning och undervisning. Kursen utgör även en grund för fortsatta studier och forskning inom biomedicin i allmänhet och kostrelaterade områden i synnerhet.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i nutrition men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, gruppundervisning, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och redovisningar. Även studiebesök kan förekomma.

  Undervisning

  Undervisningen kommer att ske både fysiskt och digitalt.

  Det är obligatoriskt att delta i grupparbeten och även i laborationer och studiebesök, om de förekommer. Om det finns särskilda skäl så kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta viss obligatorisk undervisning.

  Athena används som kursens läroplattform.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen examineras enligt sjugradig betygsskala (A-F). Kriterierna delas ut vid kursstart. För att få godkänt på kursen måste samtliga uppgifter uppfylla kriterierna för minst E.

  Observera att kursen inte är uppdelad i s.k. kursmoment. Detta betyder att du endast kan få dina kurspoäng registrerade i Ladok när hela kursen är avklarad.

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

  • kunna diskutera och förutse hur innehållet, speciellt näringsämnen, och andra egenskaper hos råvaror och livsmedel påverkas av tillagning och andra processer;
  • kunna förstå principer för hur näringsinnehåll i livsmedel kan bestämmas samt kunna diskutera analysmetodernas tillförlitlighet;
  • ha fått en inblick i modern livsmedelskemi och livsmedelsbestämmelser samt kunna diskutera dessa utifrån miljömässiga och samhälleliga aspekter; och
  • kunna söka och förmedla vetenskaplig information inom området livsmedelskemi och livsmedelslära.

  Examinator

  Kursledare
  Roger Strömberg
  Telefon: 08-524 810 24
  roger.stromberg@ki.se

  Håkan Ottosson
  hakan.ottosson@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Food, the chemistry of its components, 6th Edition. T.P. Coultate. (ISBN: 978-1-84973-880-4) Royal Society of Chemistry 2016.
  • Livsmedelsvetenskap. L. Jonsson, I. Marklinder, M. Nydahl, A. Nylander. Uppl 2 (ISBN: 9789144095677) Studentlitteratur 2014. https://www.studentlitteratur.se/#9789144095677/Livsmedelsvetenskap

  Material till föreläsningar, labbkompendium (kommer att läggas ut på läroplattformen Athena).

  Vidareläsning – Fördjupning:

  • Food Chemistry, 3rd Ed.. H-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle. Springer 2004. (ISBN: 9783540699354). E-book: http://www.springer.com/br/book/9783540699330
  • Fennema’s Food Chemistry, 4th Ed.. Ed. S. Damodaran, K.l. Parkin, O.R. Fennema. CRC press 2008. (ISBN: 9780849392726) (5th edition has not yet been released)
  • Introduction to Food Chemistry. R. Owusu-Apenten. CRC press 2005. (ISBN: 9780849317248)
  • Kemin i maten. Ulla Sandberg och Ebba Wahlström. Kompendium från kemilärarnas resurscentrum, SU, 2001. Kan laddas ned från:  http://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.372375.1518549462!/menu/standard/file/kemiinimatenCD.pdf
 • Kursrapporter

  Kursutvärdering sker dels muntligen tillsammans med kursledare eller handledare.

 • Kontakt

  Kursadministration
  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se