Livsmedelskemi och livsmedelslära, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs ingår under termin 2 i kandidatprogrammet i nutrition. Kursen behandlar råvarors och livsmedels sammansättning, egenskaper och bearbetning, och näringsämnesförändringar vid olika betingelser såsom lagring, beredning och värmebehandling. Livsmedelsprodukters uppbyggnad och sammansättning samt livsmedelskvalitet, livsmedelsanalys, livsmedelslagstiftning och bestämmelser tas också upp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen