Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsmedelskemi och livsmedelslära

  • 7,5 hp

Denna kurs ingår under termin 2 i kandidatprogrammet i nutrition. Kursen behandlar råvarors och livsmedels sammansättning, egenskaper och bearbetning, och näringsämnesförändringar vid olika betingelser såsom lagring, beredning och värmebehandling. Livsmedelsprodukters uppbyggnad och sammansättning samt livsmedelskvalitet, livsmedelsanalys, livsmedelslagstiftning och bestämmelser tas också upp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.