Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Humanfysiologi och energiomsättning

  • 15 hp

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion och utgör en nödvändig grund för fortsatta studier inom nutrition. I kursen behandlas de bakomliggande cellulära och molekylära mekanismerna som upprätthåller det komplicerade samspelet mellan celler, organ och vävnader. Även kroppens energiomsättning vid vila och olika typer av fysisk aktivietet tas upp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.