Humanfysiologi och energiomsättning, 15 hp

Om kursen

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion och utgör en nödvändig grund för fortsatta studier inom nutrition. I kursen behandlas de bakomliggande cellulära och molekylära mekanismerna som upprätthåller det komplicerade samspelet mellan celler, organ och vävnader. Även kroppens energiomsättning vid vila och olika typer av fysisk aktivietet tas upp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen