Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Humanfysiologi och energiomsättning

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion. I kursen behandlas de bakomliggande cellulära och molekylära mekanismerna som upprätthåller det komplicerade samspelet mellan celler, organ och vävnader. Även kroppens energiomsättning vid vila och fysiska aktiviteter tas upp.

Humanfysiologi

Detta innefattar nervsystemets fysiologi inklusive sinnesfysiologi, muskelfysiologi, cirkulationsfysiologi, respirationsfysiologi, arbetsfysiologi, njurfysiologi, salt- och vätskebalans, syra-basbalans, digestionsfysiologi, energiomsättning, endokrinologi och immunsystemets fysiologi.

Ovannämnda kunskaper ger en grund för fortsatta studier inom kandidatprogrammet i nutrition, samt annan utbildning inom kost- eller hälsorelaterade områden.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande moment:
  1. Humanfysiologi del 1, 7,5 hp
  Detta moment innefattar nervsystemets fysiologi, högre hjärnfunktioner, muskelfysiologi, motorik, cirkulations-, respirations- och njurfysiologi, vätske- och syra-basbalans, temperaturreglering och immunologi.

  2. Humanfysiologi del 2, 7,5 hp
  Detta moment innefattar digestion, endokrinologi, hunger- och mättnadsreglering, energiomsättning och arbetsfysiologi. I detta kursmoment ingår en laboration, ett projektarbete där studenterna får fördjupa sig i ett valbart område samt ett etikseminarium.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer, seminarier och projektarbete. Både i fysisk form och digitalt.

  Deltagande i introduktioner till laborationer, seminarier och projektarbeten är obligatoriskt.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser och vid belastning;
  • diskutera och förklara förändringar av fysiologiska processer och deras konsekvenser;
  • bedöma och värdera följder av fysiologiska förändringar; samt
  • översiktligt redogöra för bakgrunden till etisk reglering av forskning samt karaktärisera vad som menas med etisk forskning.

  Kunskapskontrollen sker i form av två skriftliga deltentamina i februari respektive mars.
  Resttentamen sker vid olika tillfällen i juni och augusti.
  Till deltentamen 2 medtag miniräknare.

  Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: A-F

  Examinator

  Prof. Sam Okret,
  Telefon: 08-524 810 69
  E-post: sam.okret@ki.se

  Dr Konstantin Yakimchuk
  E-post: konstantin.yakimchuk@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Fysiologi

  Rekommenderad litteratur (ej obligatorisk), någon av nedanstående:

  Silverthorn, Dee Unglaub
  Human Physiology: An Integrated Approach 7th Ed, 2015
  Pearson, ISBN: 978129209493

  Boron, Walter F. and Boulpaep, Emile L.
  Medical Physiology 3rd Ed. 2017
  Elsevier Inc. (ISBN: 9781455743773)

  Barrett, Kim E. Ganong’s Review of Medical Physiology
  25th. ed. : - New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2015, 768 s.
  ISBN: 978-1259255380

  Guyton, Arthur C. and Hall, John E.: Textbook of medical physiology.
  13th ed. : - Philadelphia : Elsevier Saunders, cop. 2015, 1168 s.
  ISBN: 978-1455770052

  Rhoades, Rodney A. & Bell, David R.:
  Medical Physiology: Principals for Clinical Medicine, 5th Ed.  2017
  Lippincott Williams and Wilkins (ISBN-13: 9781496310460)        

  Etik
  Obligatorisk kurslitteratur (etik):
  (Kommer att användas på flera av de kommande kurserna. Ämnet går som en strimma genom programmet.)

  Gert Helgesson, Forskningsetik, Uppl. 2, Studentlitteratur, 2015.  Pris ca 330kr.
  ISBN: 9789144088495 (På denna kurs gås kapitel 1-3 samt annat utdelat material igenom)

  Rekommenderad litteratur (ej obligatorisk)
  Helsingforsdeklarationen (finns på www.codex.vr.se)

  Föreläsningshandouts till föreläsningar kommer att läggas ut på läroplattformen Athena.

 • Kursrapporter

  Kursutvärdering sker dels muntligen tillsammans med kursledare eller handledare.

 • Kontakt

  Sara Bruce
  Telefon: 08-524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se

  ki.se/bionut/nutrition

  Besöksadress: Neo, Blickagången 16, Flemingsberg