Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nutritionstoxikologi

  • 7,5 hp

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för kostens möjliga toxiska och anti-toxiska effekter i kroppen. Kursen behandlar grundläggande toxikologi med fokus på nutritionella aspekter och bakomliggande cellulära och molekylära mekanismer. Områden som tas upp är biotransformation av xenobiotika, farmakokinetik, interaktioner mellan endokrinologi och toxikologi, cytotoxicitet, genotoxicitet och vävnadsspecifik toxikologi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.