Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nutritionstoxikologi

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för kostens möjliga toxiska och anti-toxiska effekter i kroppen. Kursen behandlar grundläggande toxikologi med fokus på nutritionella aspekter och bakomliggande cellulära och molekylära mekanismer.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Nutritionstoxikologi

Områden som tas upp är biotransformation av xenobiotika, farmakokinetik, interaktioner mellan endokrinologi och toxikologi, cytotoxicitet, genotoxicitet och vävnadsspecifik toxikologi. Kursen kan vara av nytta för arbete inom livsmedelsbranschen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av föreläsningar, projektarbeten, redovisningar, inlämningsuppgifter samt diskussioner.

  Undervisning

  Undervisningen sker både fysiskt och digitalt.
  Deltagandet i redovisningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå och redogöra för grundläggande teori i toxikologi utifrån nutritionella aspekter
  • förklara samspelet mellan främmande ämnen i kosten och kroppshälsa
  • redogöra för hur genreglering kan påverkas av kosten
  • kritiskt granska, sammanställa och presentera vetenskaplig litteratur inom området nutritionstoxikologi
  • värdera fakta som andra studenter skriftligt och muntligt presenterar inom området nutritionstoxikologi

  Kursen examineras genom skriftligt och/eller muntligt prov och skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbeten. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala, A-F där slutbetyget är en sammanvägning av de olika komponenterna i kursen enligt denna fördelning:
  Skriftlig examination: 50%
  Projektarbete: 50%

  Examinator

  Peter Zaphiropoulos
  Telefon: 08-524 810 52
  peter.zaphiropoulos@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursledare

  Peter Zaphiropoulos
  Telefon: 08-524 810 52
  peter.zaphiropoulos@ki.se

  Kursadministration

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  sara.bruce.1@ki.se