Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nutritionstoxikologi

Denna kurs syftar till att öka din förståelse för kostens möjliga toxiska och anti-toxiska effekter i kroppen. Kursen behandlar grundläggande toxikologi med fokus på nutritionella aspekter och bakomliggande cellulära och molekylära mekanismer.

Nutritionstoxikologi

Områden som tas upp är biotransformation av xenobiotika, farmakokinetik, interaktioner mellan endokrinologi och toxikologi, cytotoxicitet, genotoxicitet och vävnadsspecifik toxikologi. Kursen kan vara av nytta för arbete inom livsmedelsbranschen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av föreläsningar, projektarbeten, redovisningar, inlämningsuppgifter samt diskussioner.

  Undervisning

  Undervisningen sker både fysiskt och digitalt.
  Deltagandet i redovisningar är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå och redogöra för grundläggande teori i toxikologi utifrån nutritionella aspekter
  • förklara samspelet mellan främmande ämnen i kosten och kroppshälsa
  • redogöra för hur genreglering kan påverkas av kosten
  • kritiskt granska, sammanställa och presentera vetenskaplig litteratur inom området nutritionstoxikologi
  • värdera fakta som andra studenter skriftligt och muntligt presenterar inom området nutritionstoxikologi

  Kursen examineras genom skriftligt och/eller muntligt prov och skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbeten. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala, A-F där slutbetyget är en sammanvägning av de olika komponenterna i kursen enligt denna fördelning:
  Skriftlig examination: 50%
  Projektarbete: 50%

  Examinator

  Karl Ekwall
  karl.ekwall@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministration:

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  sara.bruce.1@ki.se