Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Näringsfysiologi

Denna kurs behandlar grundläggande teori, tillämpning och aktuell metodik inom human nutrition (näringslära). Detta inkluderar molekylära aspekter av näringsämnenas funktion samt praktisk tillämpning av dessa kunskaper.

Näringsfysiologi

Områden som tas upp är energigivande (proteiner, kolhydrater, fett) och icke-energigivande (vitaminer, mineraler, spårämnen) näringsämnens egenskaper, funktion, reglering och metabolism, behov och bristtillstånd, samt förekomst i kosten.

Den tillämpade delen innefattar näringsrekommendationer och kostråd för skilda grupper (barn, tonåringar, gravida, ammande, äldre, idrottare) och kostplanering för olika grupper. I kursen ingår även träning i att följa kunskapsutvecklingen inom området samt att förmedla näringsfysiologisk vetenskap till personer som ej är insatta i ämnet.

Ovannämnda kunskaper är användbara exempelvis för yrken inom hälsoupplysning, folkhälsoarbete och undervisning. Kursen utgör även en grund för fortsatta studier och forskning inom kostrelaterade områden.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete, gruppundervisning, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och redovisningar.

  Undervisning

  Undervisningen kommer att ske både fysiskt och digitalt.

  Deltagande i laborationer, gruppundervisning och seminarier är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

  Athena används som kursens läroplattform.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • förstå och kunna problematisera energigivande och icke-energigivande näringsämnen för kroppens fysiologi och upprätthållande av hälsa;
  • kunna planera och näringsberäkna koster och förmedla kostråd för olika grupper;
  • kunna söka och sammanställa vetenskapligt material inom området för näringsfysiologi; samt
  • kunna förmedla näringsfysiologisk vetenskap till personer som ej är insatta i ämnet.

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter, som vissa lämnas in under tiden och vissa sista kursdagen. Det är två skriftliga duggor, ett examinerande seminarium, en laboration som ska redovisas samt tre dokument som ska lämnas in sista kursdagen, dessa tre uppgifter är:

  • Essäuppgift på energigivande näringsämnen (essä 1
  • Essäuppgift på energibehov hos olika grupper (essä 2)
  • Eget fördjupningsarbete (essä 3)

  Kursen examineras enligt sjugradig betygsskala (A-F). Kriterierna delas ut vid kursstart. För att få godkänt på kursen måste samtliga uppgifter uppfylla kriterierna för minst E.
  Observera att kursen inte är uppdelad i s.k. kursmoment. Detta betyder att du endast kan få dina kurspoäng registrerade i Ladok när hela kursen är avklarad.

  Examinator

  Eric Poortvliet
  Telefon: 073 2563062
  eric.poortvliet@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ross, A. Catharine; Caballero, Benjamin; Cousins, Robert J.; Tucker, Katherine L.; Ziegler, Thomas R. Modern Nutrition in Health and Disease (11th Edition). Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2012. ISBN: 978-1-60547-461-8.

  Modern Nutrition in Health and Deiease är omfattande och utgör den huvudsakliga kursboken på resten av utbildningen.

  Nordiska Ministerrådet: Nordic Nutrition Recommendations (NNR) 2012.
  Även NNR används under hela kursen. De senaste NNR (2012) publicerades under hösten 2013 och finns i sin helhet elektroniskt på Nordiska Ministerrådets hemsida.

  Ytterligare en användbar bok som rekommenderas som sidolitteratur är Näringslära för Högskolan. Abrahamsson L, Andersson A, Becker W och Nilsson G (red). Liber AB, Stockholm, 2013.

 • Kursrapporter

  Kursutvärdering sker dels muntligen tillsammans med kursledare eller handledare.

 • Kontakt

  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se