Nutritionsepidemiologi, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar grundläggande teori och metodologi inom nutritionsepidemiologi och biostatistik. Kursen syftar till att öka din kompetens i att självständigt förstå och kunna ta del av forskning som ligger till grund för vår kunskap om sambanden mellan kost och hälsa. Aktuella nutritionsepidemiologiska områden tas upp och diskuteras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen