Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nutritionsepidemiologi

  • 7,5 hp

Denna kurs behandlar grundläggande teori och metodologi inom nutritionsepidemiologi och biostatistik. Kursen syftar till att öka din kompetens i att självständigt förstå och kunna ta del av forskning som ligger till grund för vår kunskap om sambanden mellan kost och hälsa. Aktuella nutritionsepidemiologiska områden tas upp och diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.