Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nutritionsepidemiologi

Denna kurs behandlar grundläggande teori och metodologi inom nutritionsepidemiologi och biostatistik. Kursen syftar till att öka din kompetens i att självständigt förstå och kunna ta del av forskning som ligger till grund för vår kunskap om sambanden mellan kost och hälsa. Aktuella nutritionsepidemiologiska områden tas upp och diskuteras.

Nutritionsepidemiologi

Träning i att kunna förstå och värdera vetenskapliga artiklar utgör en central del av kursen. Dessa kunskaper är användbara inom alla arbeten som har med kost och hälsa att göra där det är viktigt att kunna följa med i kunskapsutvecklingen. Efter att ha gått kursen ska du bl. a. kunna:

 • förstå och kritiskt granska en forskningsartikel inom nutritionsepidemiologi
 • diskutera lämpliga studiedesigner och metoder för att mäta kostintag och validitet av kostdata
 • beskriva aktuella forskningsområden och använda dig av kunskap om kostens och livsstilars betydelse för vanliga sjukdomar
 • förstå allmänna principer vid statistisk slutledning samt deras möjligheter och begränsningar
 • tillämpa enklare statistiska metoder.

 

 • Kursupplägg

  Kursen kombinerar teori och praktik inom nutritionsepidemiologi och statistik samt aktuella nutritionsepidemiologiska områden.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, statistikövningar, samt grupparbeten. Deltagande i seminarier, laborationer och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga prov, redovisningar och inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Eric Poortvliet
  Telefon: 08-524 810 88
  E-post: eric.poortvliet@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk litteratur:

  • Grunderna i Epidemiologi (Ahlbom och Norelll), 3e upplaga, ISBN: 978-91-44-03712-7
  • Forskningsetik (Helgesson), 2e upplaga, ISBN: 978-91-44-08849-5 (behövs i flera kurser)

  Rekomenderad litteratur och resurser:

   

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministration

  Sara Bruce
  Telefon: 08-524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se

  ki.se/bionut/nutrition

  Besöksadress: Neo, Blickagången 16, Flemingsberg