Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktikkurs

Under handledning deltar studenten i verksamheten på exempelvis myndigheter, kommuner, företag, eller organisationer där pedagogik- och folkhälsovetenskapliga frågor arbetas med.

Praktiken ger studenten arbetslivserfarenhet, möjlighet till tillämpning och utveckling av sina hälsopedagogiska och folkhälsovetenskapliga kunskaper och förmågor. Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 30 arbetsdagar vid arbetsplats inom något hälsopedagogiskt och folkhälsovetenskapligt verksamhetsområde.