Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisationspedagogik - lärande och ledarskap

Organisationspedagogik studerar utveckling i och av organisationer ur olika pedagogiska perspektiv och uppmärksammar mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt dessas förutsättningar.

I organisationspedagogik arbetar vi med att genom kritiskt orienterad samhällsvetenskap bidra till utveckling av goda förhållanden i arbetslivet - att utveckla teoretisk kunskap om utveckling i och av organisationer - att utveckla metodologisk kunskap om forskning och praktikutveckling.

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om hur människor i arbetslivet organiserar sig för att utveckla social ordning, kompetens och identitet. I kursen behandlas särskilt begrepp rörande lärande på individ-, grupp och organisationsnivå och (delat) ledarskap.