Organisationspedagogik - lärande och ledarskap, 7,5 hp

Om kursen

Organisationspedagogik studerar utveckling i och av organisationer ur olika pedagogiska perspektiv. Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om hur människor i arbetslivet organiserar sig för att utveckla social ordning, kompetens och identitet. I kursen behandlas särskilt begrepp rörande lärande på individ-, grupp och organisationsnivå och (delat) ledarskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen