Design för lärande, 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas aktuell forskning i didaktik, socialsemiotik och interaktionsforskning med relevans för design av lärande och undervisning samt observationsmetoder och databearbetning avseende analys av multimodala data i relation till didaktiska forskningsfrågor. I kursen behandlas därutöver observation, transkription och analys av undervisning och lärande baserad pa kurslitteraturens teorier och begrepp samt forskningsetiska frågeställningar i relation till videoanalys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen